SYMMETRICAL.AI LIMITED, (UK company number 11843660) incorporated under the laws of England whose  registered office is at Suite 1, 3rd Floor, 11 – 12 St. James’s Square, London SW1Y 4LB, United Kingdom,  

SYMMETRICAL PAYROLL UK, (UK company number 13520356) incorporated under the laws of England whose  registered office is at Suite 1, 3rd Floor, 11 – 12 St. James’s Square, London SW1Y 4LB, United Kingdom,  

SYMMETRICAL LABS, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Poland  with its registered office at Rozbrat 6/17, 00-451 Warsaw registered under the registration number 0000747407,  tax identification number: 7010850471, with fully paid-up share capital in the amount of PLN 300 000.00  

SYMMETRICAL FINANCIALS, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the  Poland with its registered office at Rozbrat 6/17, 00-451 Warsaw registered under the registration number 0000775925, tax identification number: 7010911511, with fully paid-up share capital in the amount of PLN 300  000.00  

SYMMETRICAL PAYROLL PL, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the  Poland with its registered office at Bociana 22A, 31-231 Krakow registered under the registration number  0000916953, tax identification number: 9452247146, with fully paid-up share capital in the amount of PLN 100 000.00  

SYMMETRICAL FINANCIALS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rozbrat 6/17, 00- 451 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000775925, o numerze NIP 7010911511, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 300  000,00 PLN  

SYMMETRICAL LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rozbrat 6/17, 00-451  Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000747407, o numerze NIP 7010850471, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00  PLN  

SYMMETRICAL PAYROLL PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22A, 31- 231 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000916953, o numerze NIP 9452247146, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości