Każdy dzień może być dniem wypłaty

Zwiększ retencję, zaangażowanie i zadowolenie swoich pracowników. Zapewnij im komfort finansowy!
4BCBF089-95DE-4C74-B215-28C481257449@3x Created with sketchtool.

Dla pracownika

Zdobądź swobodę finansową. Wypłaty w dowolnym momencie oraz dostęp do najtańszego i etycznego finansowania

61C72C95-5F6A-4071-AF39-77155B8C47DC@3x Created with sketchtool.

Dla pracodawcy

Zadbaj o to, co najbardziej wartościowe w Twojej firmie - kapitał ludzki, zwiększając satysfakcję i wydajność pracowników

Zacznij

Nasze rozwiązania

Wypłata na życzenie

Wypłać to, co już zarobiłeś w tym miesiącu

Pożyczka zabezpieczona na pensji

Dzięki danym przekazanym przez pracodawcę, uzyskaj dostęp do pożyczki na najlepszych warunkach, od banków rywalizujących na naszej platformie

Kredyt konsolidacyjny

Wykorzystaj fakt zatrudnienia, by móc skonsolidować obecne kredyty i obniżyć miesięczne koszty finansowania

Wypłać to, co już zarobiłeś w tym miesiącu

Dzięki danym przekazanym przez pracodawcę, uzyskaj dostęp do pożyczki na najlepszych warunkach, od banków rywalizujących na naszej platformie

Wykorzystaj fakt zatrudnienia, by móc skonsolidować obecne kredyty i obniżyć miesięczne koszty finansowania

Korzyści dla pracowników

Łatwy i szybki dostęp do pieniędzy

swobodna wypłata zaliczki/lub pożyczki.

Najniższy koszt pożyczki

dzięki danym od pracodawcy, dostajesz najlepsze warunki finansowania.

Etyczne zasady i polityka otwartych drzwi

każdy pracownik może uzyskać najbardziej przystępną ofertę i etycze warunki finansowania.

Przyjazna obsługa

dostęp do środków za pomocą kilku kliknięć w aplikacji.

Korzyści dla pracodawców

Motywacja pracowników

zwiększenie satysfakcji, wydajności i stabilności kadry pracowniczej.

Pozytywny branding pracodawcy

znaczny wzrostu liczby podań o pracę.

Zerowy koszty integracji

brak kosztów integracji i minimalne dodatkowe koszty serwisowe.

Elastyczność

możesz wybrać instytucje finansujące Twoich pracowników.

Korzyści dla społeczeństwa

Większe przepływy pieniężne

uwolnienie miliardów złotych czekających na wypłatę dla pracowników

Wolność finansowa

zmniejszenie zadłużenia i zwiększenie siły nabywczej społeczeństwa.

Poprawa kondycji finansowej kraju

przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz etyczne i przejrzyste pożyczki dla wszystkich obywateli.

Uwalniamy zamrożone wynagrodzenia

45 mld PLN zamrożonych jest w wynagrodzeniach na koniec każdego miesiąca

PLN zamrożonych w tym miesiącu*

To środki, które możemy pomóc uwolnić bez kosztów dla pracodawcy

* średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw x liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Źródło: Komunikat GUS 'Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Jak to działa

Pracodawca automatycznie potrąca należne wypłaty na życzenie i raty pożyczek z wynagrodzenia pracownika. Następnie, poprzez platformę Symmetrical, przekazuje potrącone środki do podmiotów finansujących. Pracodawca ma swobodę wyboru czy subsydiować koszty zaliczek i pożyczek

Symmetrical negocjuje najlepszą możliwą ofertę wypłaty na życzenie / pożyczki indywidualnie dla każdego pracownika

Dlaczego my

Przełomowa technologia licytacji w czasie rzeczywistym dla najbardziej etycznych instrumentów finansowych na rynku

Symmetrical

Nasza platforma łączy banki i firmy pożyczkowe z pracownikami, w celu uzyskania najniższego kosztu pożyczki. Co ważne, wynagrodzenie Symmetrical nie zależy od warunków umowy między stronami

Inni

Inne podmioty działające w obszarze finansowania pracowniczego nie zapewniają wysokiego standardu etyki ani sprawiedliwych warunków pracownikom. Działają jako standardowi pożyczkodawcy, zarabiając na wysokim oprocentowaniu

Symmetrical

Wymagamy od naszych partnerów oferowania etycznych warunków finansowych i gwarantujemy najlepszą obsługę pracowników

Inni

Większość dostawców finansowania pracowniczego boryka się z konfliktem interesów. W przypadku niewypłacalności pracowników, to na nich ciąży ryzyko windykacji

Symmetrical

Ponieważ integrujemy wiele instytucji finansowych, umożliwiamy wszystkim pracownikom otrzymanie sprawiedliwych warunków finansowania

Inni

Większość dostawców finansowania pracowniczego nie jest w stanie dostarczyć sprawiedliwych warunków dla każdego pracownika. Finansują się drogim kapitałem i nie mają możliwośći efektywnego użycia danych pozyskanych od pracodawcy

FAQ

Kim jesteśmy?

Symmetrical.ai jest polsko-brytyjska spółką działającą w modelu fintech-as-a-service. Stworzyliśmy platformę do udzielania prostego i wygodnego finansowania, która kojarzy potrzebujących kapitału z oferującymi go instytucjami finansowymi. W Polsce działamy jako Symmetrical Labs sp. z o.o. i oferujemy dodatkowo usługę obsługi wypłat na życzenie i pożyczek na poczet wynagrodzenia. Listę współpracujących z nami instytucji oraz nasze pełne dane adresowe znajdziesz tutaj [link]

Kto może korzystać z aplikacji Symmetrical?

Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników, współpracowników oraz kontrahentów firm, które zawarły odpowiednią umowę z Symmetrical Labs.

Czym jest wypłata na życzenie?

Wypłata na życzenie nie jest produktem kredytowym. Jest to zwykłe wypłacenie części wynagrodzenia przed standardowym terminem wypłaty. Nasz system pozwala ustalić ile już „wypracowałeś” wynagrodzenia w danym momencie i dzięki temu możesz to wynagrodzenie pobrać wcześniej. Nie zaciągasz kredytu, nie figurujesz w bazie BIK – po prostu Twój pracodawca / zleceniodawca za naszym pośrednictwem przelewa wcześniej część Twojego wynagrodzenia. Na koniec miesiąca, w normalnym terminie wypłaty, dostajesz resztę.

Co w w przypadku zmiany/utraty pracy?

Twoje ostatnie wynagrodzenie będzie pomniejszone o kwotę wypłaconych w ostatnim miesiącu pracy wypłat na życzenie, a następnie zdezaktywowana zostanie możliwość wypłaty na życzenie w aplikacji mobilnej.

Jaki jest koszt wypłaty na życzenie?

Za udostępnienie systemu umożliwiającego wypłatę na życzenie, w tym obsługę całego procesu (np. koszty przelewów), Symmetrical Labs pobiera prowizję od każdej wypłaty na życzenie. Wysokość prowizji jest zawsze prezentowana podczas składania dyspozycji.

Czym jest pożyczka?

Symmetrical Labs obok usług związanych z wypłatą na życzenie jest też pośrednikiem kredytowym. Za naszym pośrednictwem możesz zaciągnąć pożyczkę gotówkową w banku lub instytucji pożyczkowej. Jest to normalny produkt finansowy taki jak możesz zaciągnąć np. w oddziale banku. Jednak dzięki naszemu systemowi proces wnioskowania i zawierania umowy przebiega całkowicie on-line. Dodatkowo, dzięki upoważnieniu zawartemu w umowie ramowej zawieranej z Symmetrical Labs rata pożyczki potrącana jest bezpośrednio z Twojego wynagrodzenia – nie musisz więc pamiętać o spłacaniu pożyczki.

Co w przypadku zmiany/utraty pracy lub zlecenia?

W aplikacji blokujemy możliwość zaciągania nowych pożyczek, a aktywne pożyczki musisz obsługiwać samodzielnie, tzn. musisz spłacać kolejne raty zgodnie z harmonogramem na rachunek wskazany w umowie pożyczki.

Jak wygląda spłata pożyczki?

Podstawowe założenie pożyczek udzielanych za pośrednictwem Symmetrical jest takie, że kolejne raty potrącane są z Twojego wynagrodzenia bez Twojego udziału – na podstawie upoważnienia zawartego w umowie ramowej. W przypadku odwołania upoważnienia lub zakończenia współpracy, raty muszą być wpłacane samodzielnie zgodnie z umową pożyczki (na wskazany tam rachunek i we wskazanych tam terminach).

Jakie dane i w jakim celu przetwarzamy?

Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz na symetrical.ai/gdpr

Kto jest inspektorem ochrony danych w Symmetrical?

Inspektorem ochrony danych w grupie Symmetrical jest Bartosz Kapuściński. Skontaktować się z nim możesz mailowo (gdpr@symmetrical.ai), za pomocą formularza pomocy w aplikacji lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres Symmetrical.

Gdzie mogę zgłosić żądanie związane z moimi danymi?

Wszelkie zgłoszenia możesz przesyłać mailowo (gdpr@symmetrical.ai), za pomocą formularza pomocy w aplikacji lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Symmetrical (Rozbrat 6/18, 00-451 Warszawa).

Gdzie mogę zgłosić incydent dotyczący danych osobowych?

Wszelkie zgłoszenia możesz przesyłać mailowo (gdpr@symmetrical.ai), za pomocą formularza pomocy w aplikacji lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Symmetrical (Rozbrat 6/18, 00-451 Warszawa).

Zacznij z nami