Każdy dzień może być dniem wypłaty

Zwiększ retencję, zaangażowanie i zadowolenie swoich pracowników. Zapewnij im komfort finansowy!
4BCBF089-95DE-4C74-B215-28C481257449@3x Created with sketchtool.

Dla pracownika

Zdobądź swobodę finansową. Wypłaty w dowolnym momencie oraz dostęp do najtańszego i etycznego finansowania

61C72C95-5F6A-4071-AF39-77155B8C47DC@3x Created with sketchtool.

Dla pracodawcy

Zadbaj o to, co najbardziej wartościowe w Twojej firmie - kapitał ludzki, zwiększając satysfakcję i wydajność pracowników

Zacznij

Nasze rozwiązania

Wypłata na życzenie

Wypłać to, co już zarobiłeś w tym miesiącu

Pożyczka zabezpieczona na pensji

Dzięki danym przekazanym przez pracodawcę, uzyskaj dostęp do pożyczki na najlepszych warunkach, od banków rywalizujących na naszej platformie

Kredyt konsolidacyjny

Wykorzystaj fakt zatrudnienia, by móc skonsolidować obecne kredyty i obniżyć miesięczne koszty finansowania

Wypłać to, co już zarobiłeś w tym miesiącu

Dzięki danym przekazanym przez pracodawcę, uzyskaj dostęp do pożyczki na najlepszych warunkach, od banków rywalizujących na naszej platformie

Wykorzystaj fakt zatrudnienia, by móc skonsolidować obecne kredyty i obniżyć miesięczne koszty finansowania

Korzyści dla pracowników

Łatwy i szybki dostęp do pieniędzy

swobodna wypłata zaliczki/lub pożyczki.

Najniższy koszt pożyczki

dzięki danym od pracodawcy, dostajesz najlepsze warunki finansowania.

Etyczne zasady i polityka otwartych drzwi

każdy pracownik może uzyskać najbardziej przystępną ofertę i etycze warunki finansowania.

Przyjazna obsługa

dostęp do środków za pomocą kilku kliknięć w aplikacji.

Korzyści dla pracodawców

Motywacja pracowników

zwiększenie satysfakcji, wydajności i stabilności kadry pracowniczej.

Pozytywny branding pracodawcy

znaczny wzrostu liczby podań o pracę.

Zerowy koszty integracji

brak kosztów integracji i minimalne dodatkowe koszty serwisowe.

Elastyczność

możesz wybrać instytucje finansujące Twoich pracowników.

Korzyści dla społeczeństwa

Większe przepływy pieniężne

uwolnienie miliardów złotych czekających na wypłatę dla pracowników

Wolność finansowa

zmniejszenie zadłużenia i zwiększenie siły nabywczej społeczeństwa.

Poprawa kondycji finansowej kraju

przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz etyczne i przejrzyste pożyczki dla wszystkich obywateli.

Uwalniamy zamrożone wynagrodzenia

45 mld PLN zamrożonych jest w wynagrodzeniach na koniec każdego miesiąca

PLN zamrożonych w tym miesiącu*

To środki, które możemy pomóc uwolnić bez kosztów dla pracodawcy

* średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw x liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Źródło: Komunikat GUS 'Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Jak to działa

Pracodawca automatycznie potrąca należne wypłaty na życzenie i raty pożyczek z wynagrodzenia pracownika. Następnie, poprzez platformę Symmetrical, przekazuje potrącone środki do podmiotów finansujących. Pracodawca ma swobodę wyboru czy subsydiować koszty zaliczek i pożyczek

Symmetrical negocjuje najlepszą możliwą ofertę wypłaty na życzenie / pożyczki indywidualnie dla każdego pracownika

Dlaczego my

Przełomowa technologia licytacji w czasie rzeczywistym dla najbardziej etycznych instrumentów finansowych na rynku

Symmetrical

Nasza platforma łączy banki i firmy pożyczkowe z pracownikami, w celu uzyskania najniższego kosztu pożyczki. Co ważne, wynagrodzenie Symmetrical nie zależy od warunków umowy między stronami

Inni

Inne podmioty działające w obszarze finansowania pracowniczego nie zapewniają wysokiego standardu etyki ani sprawiedliwych warunków pracownikom. Działają jako standardowi pożyczkodawcy, zarabiając na wysokim oprocentowaniu

Symmetrical

Wymagamy od naszych partnerów oferowania etycznych warunków finansowych i gwarantujemy najlepszą obsługę pracowników

Inni

Większość dostawców finansowania pracowniczego boryka się z konfliktem interesów. W przypadku niewypłacalności pracowników, to na nich ciąży ryzyko windykacji

Symmetrical

Ponieważ integrujemy wiele instytucji finansowych, umożliwiamy wszystkim pracownikom otrzymanie sprawiedliwych warunków finansowania

Inni

Większość dostawców finansowania pracowniczego nie jest w stanie dostarczyć sprawiedliwych warunków dla każdego pracownika. Finansują się drogim kapitałem i nie mają możliwośći efektywnego użycia danych pozyskanych od pracodawcy

FAQ

Kim jesteśmy?

Symmetrical.ai jest polsko-brytyjska spółką działającą w modelu fintech-as-a-service. Stworzyliśmy aplikację umożliwiającą pracodawcą udostępnienie swoim pracownikom usługi „wypłata na życzenie” oraz innych usług finansowania pracowniczego. W Polsce działamy jako Symmetrical Labs sp. z o.o. zajmująca się rozwiązaniami IT w obszarze FinTech ni HRTech oraz jako Symmetrical Financials sp. z o.o. zajmującą się pośrednictwem finansowym i oferowaniem usług finansowych.

Kto może korzystać z aplikacji Symmetrical?

Aplikacja przeznaczona jest dla nowoczesnych pracodawców, pracowników, współpracowników oraz kontrahentów firm, które zawarły odpowiednią umowę z Symmetrical. Dzięki aplikacji pracodawcy zwiększają satysfakcję, wydajność i stabilność kadr pracowniczych, a zadowoleni pracownicy mogą otrzymać wcześniejsze wynagrodzenie bez bezpośredniego pytania i proszenia o to pracodawcy.

Czym jest wypłata na życzenie?

Wypłata na życzenie nie jest produktem kredytowym. Jest to zwykłe wypłacenie części wynagrodzenia przed standardowym terminem wypłaty wynikającym z umowy. Nasz system pozwala ustalić, ile już „wypracowałeś” wynagrodzenia w danym momencie i dzięki temu możesz to wynagrodzenie pobrać wcześniej. Nie zaciągasz kredytu, nie figurujesz w bazie BIK – po prostu Twój pracodawca/zleceniodawca za naszym pośrednictwem przelewa wcześniej część Twojego wynagrodzenia. Na koniec miesiąca, w normalnym terminie wypłaty, dostajesz resztę swojego wynagrodzenia.

Jaki jest koszt wypłaty na życzenie?

Za korzystanie z systemu umożliwiającego wypłatę na życzenie, podczas wykonywania przelewu na swoje konto jest pobierana opłata za obsługę całego procesu (np. koszty przelewów). Wysokość prowizji jest zawsze prezentowana podczas dokonywania wypłaty na życzenie – standardowo wynosi 1% wypłacanej kwoty.

Czy prowizja jest pobierana, jeśli przez cały miesiąc nie skorzystałem z wypłaty na życzenie?

Za sam fakt posiadania konta w aplikacji nie są pobierane żadne opłaty.

Czy mogę wziąć wypłatę na życzenie większą niż tyle ile wypracowałem w tym miesiącu?

Szczegółowe zasady wypłaty oraz sposób naliczania kwoty dostępnej do wypłaty ustala Twój pracodawca – zazwyczaj kwota wypłaty przyrasta każdego dnia lub po wykonaniu określonych zadań, nie ma więc możliwości wypłacanie wynagrodzenia za nieprzepracowane dni.

Czy obowiązuje dzienny limit pobieranych wypłat na życzenie?

Twój pracodawca może ustalić dzienne lub miesięczne limity wypłat, zarówno ilościowe jak i kwotowe. Ponadto zazwyczaj ustalana jest minimalna kwota możliwa do wypłaty (najczęściej jest to 20 PLN).

Jak długo muszę czekać, żeby otrzymać wypłatę na życzenie na swoje konto?

Przelewy realizujemy niezwłocznie, średni czas oczekiwania na pieniądze to kilka minut – z uwagi na różną dostępność usług bankowych, w tym systemów służących do przesyłania przelewów obecnie gwarantujemy, że pieniądze na Twoim rachunku znajdą się najpóźniej następnego dnia roboczego od zlecenia wypłaty.

Co w w przypadku zmiany/utraty pracy?

Twoje ostatnie wynagrodzenie będzie pomniejszone o kwotę wypłaconych w ostatnim miesiącu pracy wypłat na życzenie, a następnie zdezaktywowana zostanie możliwość wypłaty nowych.

Czy korzystanie z wypłaty na życzenie w Aplikacji wpływa na wysokość mojego wynagrodzenia?

Nie. Wypłata na życzenie w żaden sposób nie wpływa na Twoje wynagrodzenie ustalone w umowie – dzięki naszej usłudze możesz po prostu część swojego wynagrodzenia dostać wcześniej. To tylko techniczna zmiana sposobu wypłaty, bez wpływu na składniki Twojego wynagrodzenia czy sposób jego obliczania.

Czy wypłaty, o które wnioskuje w aplikacji będą mi zaliczone np. przez Bank do liczenia zdolności kredytowej albo ZUS przy ustalaniu wysokości emerytury?

Tak, wypłata na życzenie to taka sama wypłata jak ta, którą dostajesz w normalnym terminie. To tylko kwestia techniczna, że dostajesz część pieniędzy wcześniej. Jeśli wystąpisz o zaświadczenie o zarobkach to uwzględniona będzie całość Twojego wynagrodzenia niezależnie od formy wypłaty. Podobnie do ZUS co miesiąc raportowana jest całość, niezależnie od tego w jakiej formie ostatecznie zostało wypłacone wynagrodzenie (w tradycyjnym terminie czy z wykorzystaniem aplikacji)

Zobowiązałem się w banku, że wynagrodzenie będę przelewać na konkretny rachunek – czy korzystanie z Symmetrical może spowodować, że bank nie uzna mi wpływów uprawniających np. do zwolnienia z opłaty?

Zdajemy sobie sprawę, że wiele banków udzielając kredytów lub zwalniając z opłat za prowadzenie konta wymaga, aby przelewać do nich całość wynagrodzenia. Dlatego formułujemy tytuły naszych przelewów tak aby wyraźnie wskazywały, że przelewamy część Twojego wynagrodzenia. Robimy to w imieniu Twojego pracodawcy i jest to takie samo wynagrodzenie jak to wypłacane w terminie. Nie powinno to budzić żadnych wątpliwości po stronie banku.

Jak działa mierzenie czasu pracy przez Symmetrical?

Jeśli Twój pracodawca dopuszcza taką możliwość aplikacji Symmetrical może służyć do mierzenia czasu pracy. Mierzenie czasu pracy polega na udostępnieniu informacji o lokalizacji urządzenia i zeskanowaniu odpowiedniego Qr kodu znajdującego się w miejscu wykonywania pracy.

Jakie informacje pobiera Symmetrical o mnie podczas mierzenia czasu pracy?

Symmetrical odnotowuje czas zeskanowania QR kodu oraz miejsce, w którym się znajdowałeś podczas skanowania. Jeśli te informacje pokrywają się z Twoim grafikiem pracy aplikacja „zaliczy” Ci obecność.

Do czego pracodawca może wykorzystać mierzenie czasu pracy?

Mierzenie czasu pracy w aplikacji służy naliczaniu należnego Ci wynagrodzenia, które możesz bezpośrednio po przepracowanym dniu wypłacić w postaci „dniówki”.

Czy dane skanowane podczas pomiaru muszą zgadzać się z grafikiem?

Tak, oczywiście dopuszczane są pewne odchylenia (zarówno co do czasu jak i miejsca skanowania) wynikające chociażby z niedoskonałości technologii GPS.

Moja firma nie korzysta z Symmetrical, ale bardzo podoba mi się to rozwiązanie, jak mogę dołączyć do projektu?

Zgłoś się do działu HR lub kadr w swojej firmie i zaproponuj im takie rozwiązanie – zapraszamy również do kontaktu z nami pod adresem biz_dev@symmetrical.ai

Mam problem z logowaniem, gdzie mogę otrzymać pomoc?

Najszybciej pomocy udzielą Ci nasi konsultacji pod adresem support@symmetrical.ai

Zapomniałem kod PIN, jak mogę wejść na konto?

Prosimy o kontakt z support@symmetrical.ai

Mam nowy numer konta na który chcę dostawać pieniądze, gdzie mogę je zaktualizować?

Dane takie jak numer rachunku powinieneś zaktualizować za pośrednictwem swojego pracodawcy.

Jakie dane i w jakim celu przetwarzamy?

Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz na symetrical.ai/gdpr

Kto jest inspektorem ochrony danych w Symmetrical?

Inspektorem ochrony danych w grupie Symmetrical jest Bartosz Kapuściński. Skontaktować się z nim możesz mailowo (gdpr@symmetrical.ai), za pomocą formularza pomocy w aplikacji lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres Symmetrical.

Gdzie mogę zgłosić żądanie związane z moimi danymi?

Wszelkie zgłoszenia możesz przesyłać mailowo (gdpr@symmetrical.ai), za pomocą formularza pomocy w aplikacji lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Symmetrical (Rozbrat 6/18, 00-451 Warszawa).

Gdzie mogę zgłosić incydent dotyczący danych osobowych?

Wszelkie zgłoszenia możesz przesyłać mailowo (gdpr@symmetrical.ai), za pomocą formularza pomocy w aplikacji lub pocztą tradycyjną pisząc na adres Symmetrical (Rozbrat 6/18, 00-451 Warszawa).

Zacznij z nami