close
Ta strategia zwiększy zaangażowanie Twoich pracowników

blog

01 January, 1970

Ta strategia zwiększy zaangażowanie Twoich pracowników

Kamila Okulska

Kamila Okulska

Head of Marketing

Czy wiesz, że między etyką a empatią występuje ścisły związek? Pokazują to nie tylko analizy naukowe, lecz także praktyka biznesowa. Empatyczny przywódca postępuje etycznie. Warto więc wziąć sobie do serca strategię „4E”, zwłaszcza że – jak wynika z najnowszych badań – rola biznesu zaczęła się zwiększać w pandemii, a pracownicy dają pracodawcom spory kredyt zaufania. Dowiedz się więc, jak budować partnerską, angażującą kulturę!

Komu ludzie najbardziej wierzą w czasach niepewności, zawirowań gospodarczych i szalejącej pandemii? Okazuje się, że największym zaufaniem obdarzamy własnego pracodawcę – tak wynika z badania Edelman Trust Barometer 2021. Jako najmniej wiarygodne uważane są media (51%). Spora część ankietowanych nieufnie podchodzi też do działań rządu (53%). Na tle różnych instytucji najkorzystniej wypada biznes (61%). Nie ma wątpliwości, że taki wynik zobowiązuje do tego, by utrzymać zaufanie wśród zatrudnionych i zwiększyć je tam, gdzie jeszcze wciąż jest go za mało. 

Strategia „4E”. Twój klucz do zaangażowania

Co mogą zrobić liderzy, którzy chcą w naturalny, szczery sposób wzmacniać swoich pracowników i dbać o ich motywację? Wystarczy wypracować w sobie nawyki bazujące na wartościach, którymi są: 

1. Empatia

Empatia, a więc tzw. wejście w skórę drugiej osoby, pozwala zrozumieć i adekwatnie zareagować. Czego potrzebują teraz Twoi pracownicy? Co jest dla nich trudne, demotywujące, przygnębiające, wywołujące lęk i stres? Co Ty możesz z tym zrobić? Jakie rozwiązania wybrać? Coraz więcej liderów ma świadomość, jak ważna jest empatyczna komunikacja, ale wciąż jest sporo do zrobienia. Jak pokazuje raport HRK „Przywództwo i komunikacja w firmach w czasie pandemii”, 47% ankietowanych nie jest zadowolonych ze swoich szefów w zakresie troski o stan emocjonalny. Takie osoby zwróciły uwagę, że brakuje im rozmowy, wsparcia, wysłuchania, budowania atmosfery czy zrozumienia, że praca zdalna może wiązać się z różnymi trudnościami. 53% badanych pracowników docenia natomiast sposób motywowania w czasie pandemii. Warto znaleźć w sobie odwagę do szczerego dialogu i spojrzenia z perspektywy ludzi, którymi się zarządza. 

2. Etyka

Pracownicy to nie monolit – taki wniosek przedstawia z kolei raport Deloitte „The voice of the European workforce 2020”. Jak to rozumieć? Znów wróćmy do empatycznego spojrzenia. Wejdź w skórę pracowników – przecież różnią się między sobą nie tylko osobowością czy kwalifikacjami, ale też życiową sytuacją, warunkami lokalowymi i problemami spowodowanymi pandemią. Potrzeba uwrażliwienia na tę inność, by nie doszło do wykluczenia. Etyka w biznesie oznacza zatem m.in. poszanowanie różnorodności.

3. Elastyczność

Pandemia przyniosła zmiany w modelu pracy. Pracownicy na home office zyskali większą swobodę i autonomię, co niewątpliwie stanowi wyzwanie dla liderów. Niejednokrotnie konieczne były też zmiany w strategiach działań czy wprowadzanie planu „B”. Jednak to właśnie otwartość i elastyczne nastawienie pozwalają dostosować się do nowych warunków i utrzymać motywację w zespołach. 

4. Empowerment 

Pracownik, który czuje, że funkcjonuje w ramach kultury wzajemnego zaufania, lepiej radzi sobie z nowymi wyzwaniami, zmianami i trudnościami. Ogromna w tym rola lidera, o czym świadczą wyniki raportu Deloitte „The voice of the European workforce 2020”. Na pytanie, co pomogło Ci się zaadaptować do zmiany zawodowej na skutek pandemii, 40% respondentów wskazało zaufanie ze strony lidera, a 38% zaufanie współpracowników. Na dalszej pozycji znalazły się np. narzędzia IT (30%), co pokazuje, że  aspekt ludzki okazał się bardziej motywujący niż technologia. A zatem wniosek na przyszłość jest jasny – nie ma technologii bez relacji interpersonalnych. 

Od komunikacji do wynagradzania

Zasady, które kryją się pod skrótem 4E, sprawdzą się w wielu obszarach funkcjonowania organizacji. Zaczynając od codziennej wymiany informacji, przez budowanie ścieżek karier i rozmowy oceniające, aż po projektowanie świadczeń benefitowych. Jednym z rozwiązań, które zakładają elastyczne, empatyczne i etyczne wspieranie pracowników, jest nowa kategoria benefitów płacowych i należąca do niej wypłata wynagrodzenia na życzenie w aplikacji Symmetrical. Dzięki temu ci, którzy nie mogą i nie chcą sobie pozwolić na zaciąganie kredytów bankowych, nie są wykluczeni z dostępu do potrzebnych pieniędzy. Technologia w etyczny sposób umożliwia pożyczanie od samego siebie, czyli korzystanie z wypracowanych przez siebie środków jeszcze przed tradycyjnym terminem wypłaty. Bo przecież – idąc empatycznym tokiem myślenia – każdy ma inną sytuację, zobowiązania i doświadczenia. Jednocześnie empatyczny pracodawca uświadamia i edukuje pracowników na temat mądrego zarządzania swoim wynagrodzeniem i rozwijania nawyku oszczędzania. 

video-spacer