Kody QR

Jeśli Twój pracodawca dopuszcza taką możliwość aplikacji Symmetrical może służyć do mierzenia czasu pracy. Mierzenie czasu pracy polega na skanowaniu kodu QR na początek i koniec zmiany, podczas gdy nasz system automatycznie wylicza, ile godzin przepracowałeś oraz ile powinieneś dostać za to wynagrodzenia. Dzięki temu umożliwiamy Ci otrzymanie tych pieniędzy od razu po zakończeniu Twojej pracy.

Symmetrical odnotowuje czas zeskanowania QR kodu oraz miejsce, w którym się znajdowałeś podczas skanowania. Jeśli te informacje pokrywają się z Twoim grafikiem pracy aplikacja „zaliczy” Ci obecność.

Mierzenie czasu pracy w aplikacji służy naliczaniu należnego Ci wynagrodzenia, które możesz bezpośrednio po przepracowanym dniu wypłacić w postaci „dniówki”.

Tak, oczywiście dopuszczalne są pewne odchylenia (zarówno co do czasu jak i miejsca skanowania) wynikające chociażby z niedoskonałości technologii GPS. O tym, jak duże odchylenia są akceptowane decyduje Twój pracodawca. My przekazujemy Ci tę informację w wiadomościach przypominających o rozpoczęciu zmiany danego dnia.

Nie.