Wypłata na życzenie

Wypłata na życzenie to usługa oferowana we współpracy z Twoim pracodawcą, która zapewnia elastyczny dostęp do części wypracowanego już wynagrodzenia. 

Wypłata na życzenie nie jest kredytem. Jest to zwykłe wypłacenie części pensji przed standardowym terminem wypłaty wynikającym z umowy. Na koniec miesiąca, w normalnym terminie wypłaty, dostajesz pozostałą część swojego wynagrodzenia.

Koszt wypłaty na życzenie jest różny dla różnych pracodawców. Wypłata może być darmowa, a może się też wiązać z niewielką opłatą. W przypadkach gdy opłata jest pobierana, jej wysokość zobaczysz zawsze w aplikacji mobilnej podczas dokonywania wypłaty.

Szczegółowe zasady wypłaty oraz sposób naliczania kwoty dostępnej do wypłaty ustala Twój pracodawca – zazwyczaj kwota dostępnej wypłaty przyrasta każdego dnia lub po wykonaniu określonych zadań.

Twój pracodawca może ustalić dzienne lub miesięczne limity wypłat, zarówno ilościowe jak i kwotowe. Ponadto zazwyczaj ustalana jest minimalna kwota możliwa do wypłaty (najczęściej jest to 20 PLN). 

Przelewy realizujemy niezwłocznie, średni czas oczekiwania na pieniądze to kilka minut. Z uwagi na różną dostępność usług bankowych i systemów przesyłania przelewów w niektórych, rzadkich sytuacjach pieniądze znajdą się na Twoim rachunku najpóźniej następnego dnia roboczego.

Twoje ostatnie wynagrodzenie będzie standardowo pomniejszone o kwoty już wypłacone. Jeśli Twój nowy pracodawca nie ma zawartej umowy z Symmetrical, Twoja aplikacja mobilna nie będzie dalej aktywna.

Nie. Wypłata na życzenie w żaden sposób nie wpływa na wysokość Twoich zarobków ustalonych w umowie. Dzięki naszej usłudze możesz po prostu część swojego wynagrodzenia dostać wcześniej. 

Tak, wypłata na życzenie to taka sama wypłata jak ta, którą dostajesz w normalnym terminie, tylko otrzymujesz ją wcześniej. Jeśli wystąpisz o zaświadczenie o zarobkach to zobaczysz z nim całe swoje wynagrodzenie, niezależnie od jego terminu wypłaty. Podobnie jest w przypadku danych do ZUS.

Tytuły przelewów dla wypłat z aplikacji sformułowane są tak, aby wyraźnie wskazywały, że przelew dotyczy wynagrodzenia. Przelew wykonujemy w imieniu Twojego pracodawcy i jest to takie samo wynagrodzenie jak to wypłacane w terminie. Nie powinno to budzić żadnych wątpliwości po stronie banku.