Oferujemy API w modelu payroll-as-a-service, dzięki któremu wdrożysz usługi payroll w ciągu kilku dni, nie lat.

Globalnie.

Jedno API obsługujące cztery kluczowe procesy

Naliczanie listy płac

Zarządzaj listą płac w swoim oprogramowaniu.

Widok listy płac

Skalowalny dostęp do danych płacowych.

Natychmiastowy dostęp do pensji

Zaliczki na poczet wynagrodzenia dla pracowników i narzędzia finansowe w wersji white label.

Programmatic employement

API - tylko dla zarejestrowanych pracodawców.

Dla kogo

Systemy HCM

Gdy lista płac jest jedynym brakującym elementem w systemie.

Gig Platform

Lista płac oparta na technologii z panelem do obsługi pracowników w różnych krajach.

Wertykalny SaaS

Zwiększ przywiązanie klientów do Twojej usługi i zaoferuj obsługę pełnego procesu payroll.

Job Marketplace

Zmień pojedynczą rekrutację w stały przychód.

Systemy TNA

Już posiadasz wszystkie dane potrzebne do naliczania płac! Zmonetyzuj to!

Dostawcy ERP

Payroll jest jedynym lokalnie obsługiwanym komponentem procesu? Wystandaryzuj go!

Bankowość SME

Dostarcz unikalne, osadzone w Twojej platformie rozwiązanie dla MŚP.

Systemy ATS

Zamień jednorazową opłatę za dopasowanie kandydata w stały przychód.

Dlaczego?

Stwórz nowe, stałe źródło dochodu

Maksymalnie zwiększ zaangażowanie

Zaoferuj lepsze, w pełni zintegrowane rozwiązanie

Jesteśmy już na etapie produkcji

Polska

Niemcy

(wybrane regiony)

Wielka Brytania

Irlandia

... i będziemy mieć pełny zasięg w UE w ciągu najbliższych 2 lat

Stworzony dla programistów

  • Środowisko Sandbox

  • Dostęp w czasie rzeczywistym

  • Webhooki i komponenty white label

  • Mobile SDK

"/payroll/{payroll_id}/calculation/{calculation_id}/payslip": { "parameters": [ { "schema": { "type": "string", "format": "uuid" }, "name": "payroll_id", "in": "path", "required": true, "description": "Payroll Id" }, ], "get": { "summary": "Retrieve payslips in payroll calculation", "tags": [ "Payroll" ], "responses": { "200": { "description": "OK", "content": { "application/json": { "schema": { "type": "array", "items": { "$ref": "#/components/schemas/PaySlip" } } } } } }, "description": "Retrieve payslips." }